Kinh tế

Chính phủ trình giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng/lít ​

SGGPO
Sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua, quy định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-4. Sau khi giảm thuế bảo vệ môi trường, mỗi lít xăng dự kiến giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh giảm 1.100 đồng.

Tin liên quan

Giá xăng đang ở mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá xăng đang ở mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP thông qua dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31-12-2022.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình UBTVQH dự án Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31-12-2022 theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính, Bộ Công thương chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo UBTVQH trong ngày 14-3 cho phép bổ sung dự án Nghị quyết vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, trình UBTVQH theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Tài chính khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định. Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ sẽ thay mặt Chính phủ ký tờ trình này báo cáo UBTVQH.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng dự án Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị giảm mức thuế BVMT đối với xăng là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa là 700 đồng/lít. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4-2022 đến hết ngày 31-12-2022. Với việc điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, dự kiến số thu thuế BVMT đối với các mặt hàng trên (tính trên cơ sở sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2019) sẽ giảm khoảng 29.035 tỷ đồng/năm, từ đó tác động làm giảm thu ngân sách Nhà nước.

Như vậy, sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua, quy định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-4 tới. Sau giảm thuế này, mỗi lít xăng dự kiến giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh giảm 1.100 đồng.

Hiện mặt bằng giá bán lẻ trong nước với xăng RON 95 đã lên sát 30.000 đồng/lít, xăng E5 RON 92 là 28.980 đồng/lít, còn dầu diesel 25.260 đồng/lít. Đây là các mức giá cao nhất từ trước đến nay.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục