Xã hội

Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp

SGGP
Thường trực Chính phủ vừa họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Sau phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ LĐTB-XH khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ và xây dựng dự thảo tờ trình Bộ Chính trị. Dự thảo tờ trình Bộ Chính trị cần nêu rõ các nội dung xin ý kiến và lý do xin ý kiến, gồm: các đối tượng được hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ, tổng mức hỗ trợ. 

Thủ tướng giao Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ LĐTB-XH sau khi tiếp thu ý kiến và thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ ký tờ trình trình Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục