Chính trị

Chiến lược thông tin đối ngoại góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế

SGGPO

Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo, việc triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách đồng bộ, tích cực đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chiến lược thông tin đối ngoại góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam ảnh 1 Gần 5 năm thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại đã mang lại những kết quả tích cực
Sáng 21-12, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020. Hơn 100 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành trong cả nước đã về dự.
Trước đó, ngày 14-2-2012, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI đã ra Kết luận số 16-KL/TW về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020. Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, ngày 28-2-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 với các mục tiêu: Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ và tăng cường phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.
Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động, các bộ, ngành địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: bước đầu hoàn thiện được hành lang pháp lý; ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; phối hợp đón, hướng dẫn và tạo điều kiện cho hàng ngàn phóng viên nước ngoài vào Việt Nam hoạt động báo chí, đưa tin quảng bá về đất nước, con người và thành tựu của Việt Nam. Đặc biệt, công tác đấu tranh giải thích, làm rõ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch trong và ngoài nước cũng được thực hiện hiệu quả….
Chiến lược thông tin đối ngoại góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam ảnh 2 Hội nghị thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu đến từ các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành trong cả nước
Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo, kể từ khi triển khai thực hiện Chương trình thông tin đối ngoại, nhận thức về công tác thông tin đối ngoại ở Trung ương và địa phương đã được nâng lên một bước. Thông qua các hội nghị tập huấn, quán triệt các văn bản chỉ đạo và quản lý nhà nước đã giúp hàng ngàn cán bộ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại.

Bộ máy, hệ thống các cơ quan chuyên trách và kiêm nhiệm về thông tin đối ngoại được kiện toàn; các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại được tăng cường ngày càng đông đảo, đa dạng và hoạt động hiệu quả hơn. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách đồng bộ, tích cực; đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, làm cho thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam.

“Những kết quả trong thời gian qua đã giúp nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới; góp phần bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ; củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế, đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch quốc tế vào Việt Nam; khuyến khích động viên đồng bào ta ở nước ngoài gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước”, Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định.

NGỌC PHÚC

Tin cùng chuyên mục