Quy hoạch kiến trúc

Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn TPHCM

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về hoạt động viễn thám theo quy định của pháp luật và ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, kế hoạch tập trung vào thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu: nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng cho việc xây dựng, cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

PHÚC LONG

Tin cùng chuyên mục