Video

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2021: Sẻ chia và an toàn

SGGPO

Trọng tâm chiến dịch năm nay là 5 chương trình trọng điểm gồm: Xuân và Tuổi trẻ, Tết an toàn, Xuân sẻ chia, Xuân chiến sĩ, Tết văn minh...

THU HƯƠNG - THỤY QUYÊN

Tin cùng chuyên mục