Giao thông - Đô thị

Chia sẻ dữ liệu trên xe kinh doanh vận tải để chống buôn lậu

SGGP

Bộ Công an cho biết, Nghị định số 47 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10 ngày 17-1-2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chính thức có hiệu lực thi hành từ 1-9 và có nhiều điểm mới.


Cụ thể, nghị định này bổ sung quy định về thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe. Theo đó, thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật tự; thuế; phòng chống buôn lậu.

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục