Giao thông - Đô thị

Chỉ còn 3 đôi tàu Thống nhất chạy giữa Hà Nội - TPHCM

SGGPO

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện chỉ còn 3 đôi tàu Thống nhất chạy giữa Hà Nội - TPHCM là SE3/SE4, SE5/SE6 và SE7/SE8.

Các đôi tàu này cũng được điều chỉnh giờ xuất phát, giờ đi và đến các ga cùng lịch trình dừng, đỗ do ảnh hưởng triển khai thi công các dự án cải tạo, nâng cấp gói 7.000 tỷ trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Theo đó, chiều Hà Nội - TPHCM:

- Tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19 giờ 25, chạy tại Vinh lúc 1 giờ 52, tại Đồng Hới lúc 6 giờ 13, tại Đà Nẵng lúc 12 giờ 49, tại Diêu Trì lúc 19 giờ 50, tại Nha Trang lúc 0 giờ 14, đến ga Sài Gòn lúc 9 giờ 12.

- Tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội lúc 15 giờ 20, chạy tại Vinh lúc 22 giờ 05, tại Đồng Hới lúc 2 giờ 36, tại Đà Nẵng lúc 9 giờ 28, tại Diêu Trì lúc 16 giờ 01, tại Nha Trang lúc 20 giờ 47, đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 50.

- Tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội lúc 6 giờ 00, chạy tại Vinh lúc 12 giờ 35, tại Đồng Hới lúc 17 giờ 11, tại Đà Nẵng lúc 23 giờ 52, tại Diêu Trì lúc 6 giờ 35, tại Nha Trang lúc 10 giờ 54, đến ga Sài Gòn lúc 20 giờ 02.

Chiều TPHCM - Hà Nội:

- Tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19 giờ 25, chạy tại Nha Trang lúc 3 giờ 20, tại Diêu Trì lúc 7 giờ 56, tại Đà Nẵng lúc 14 giờ 19, tại Đồng Hới 20 giờ 52, tại Vinh lúc 1 giờ 48, đến ga Hà Nội lúc 8 giờ 30.

- Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20, chạy tại Nha Trang lúc 23 giờ 31, tại Diêu Trì lúc 3 giờ 59, tại Đà Nẵng lúc 10 giờ 45, tại Đồng Hới 17 giờ 23, tại Vinh lúc 22 giờ 01, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 21.

- Tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6 giờ 00, chạy tại Nha Trang lúc 14 giờ 06, tại Diêu Trì lúc 18 giờ 36, tại Đà Nẵng lúc 1 giờ 09, tại Đồng Hới 7 giờ 44, tại Vinh lúc 12 giờ 31, đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 52.

Trước đó, ngành đường sắt đã tạm dừng chạy hàng loạt tàu khu đoạn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Cụ thể, ở phía Nam, đường sắt tạm dừng tàu tuyến TPHCM đi Phan Thiết, Đà Nẵng, Nha Trang. Ở phía Bắc, đường sắt tạm dừng chạy tàu tuyến Hà Nội đi Vinh.

MINH ANH

Tin cùng chuyên mục