Kinh tế

Chế tài chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán

SGGP
UBND TPHCM vừa yêu cầu các chủ đầu tư có dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán, đến cuối tháng 8-2019 phải hoàn thành việc nộp báo cáo cho cơ quan thẩm tra quyết toán.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên sẽ không được giao dự án đầu tư mới, cũng như không được bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp từ 12 tháng trở lên (tính đến ngày 31-12-2018).

UBND TPHCM cũng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, lập thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm, không để xảy ra tình trạng vi phạm về thời gian quyết toán.

MINH HUY

Tin cùng chuyên mục