Cơ quan trả lời

Chế độ cho người tham gia kháng chiến khi qua đời

SGGP
Ông Nguyễn Văn Mai được hưởng chế độ theo Quyết định 290/QĐ-TTg, ngày 8-11-2005  của Thủ tướng Chính phủ, đã mất năm 1994, có được xem xét để truy tặng Huân chương Kháng chiến hay chế độ trợ cấp gì sau khi qua đời?

- Thân nhân ông Nguyễn Văn Mai (quê Bình Thuận, tạm trú TPHCM): Ông Nguyễn Văn Mai được hưởng chế độ theo Quyết định 290/QĐ-TTg, ngày 8-11-2005  của Thủ tướng Chính phủ, đã mất năm 1994, có được xem xét để truy tặng Huân chương Kháng chiến hay chế độ trợ cấp gì sau khi qua đời?

- Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM: Quyết định 290/2005/QĐ-TTg quy định: “Trường hợp các đối tượng được hưởng theo quy định này đã từ trần trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, thì một trong những người sau đây được hưởng chế độ một lần theo mức tương ứng quy định tại quyết định này: vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần”.

Theo quy định này, ông Mai từ trần năm 1994 và đã được cơ quan thẩm quyền ra quyết định cho thân nhân hưởng chế độ trợ cấp một lần. Về xem xét để truy tặng Huân chương Kháng chiến, đề nghị thân nhân ông Mai liên hệ cơ quan nội vụ tại địa phương hoặc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để xem xét, hướng dẫn trả lời theo quy định

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục