Bút Sài Gòn

Chạy hai bánh rưỡi

SGGP
- Bộ Tài chính mới phản hồi kiến nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô xứ mình, với nội dung không đồng ý giảm 50% phí trước bạ dành cho ô tô đăng ký mới. Lý do là đề nghị giảm phí như vậy không phù hợp với tình hình hiện nay.

- Nhìn ở góc độ cơ quan quản lý thu ngân sách thì đúng là phải ưu tiên cho việc đảm bảo nguồn thu. Nhìn ở góc độ doanh nghiệp thì giảm thuế, phí sẽ tháo bớt khó khăn, làm doanh nghiệp thêm sức. Còn nhìn ở chuyện cốt lõi, công nghiệp sản xuất ô tô chỉ phát triển khi thị trường đủ lớn. Đó cũng chính là điểm nghẽn cốt tử với thị trường ô tô xứ mình hơn 20 năm qua. Muốn thị trường đủ lớn, cần tạo thuận lợi cho người tiêu dùng. 

- Đúng vậy. Năm ngoái, chỉ cần giảm phí trước bạ 50%, lập tức thị trường ô tô sôi động. Rất nhiều người đã hiện thực hóa được cơ hội mua xe, dù phần giảm đó trên tổng số tiền chi ra là nhỏ. Cạnh tranh trở nên mạnh mẽ, vì cả hãng nhập khẩu lẫn lắp ráp đều phải giành khách hàng. 

- Với mức giá phổ biến hiện nay, giá ô tô xứ mình vẫn mắc nhất so với các nước trong khu vực. Thêm nữa, một số lựa chọn cấu hình của xe lại bị giảm bớt để có thể giảm giá. Người tiêu dùng không được lợi thì nói chuyện gì cũng thua. Công nghiệp ô tô xịch đụi, nếu thị trường vẫn chạy với hai bánh rưỡi!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục