Môi trường

Chất thải y tế nguy hại phát sinh gần 24.000 tấn/năm

SGGP
Theo Bộ Y tế, cả nước có khoảng 13.764 cơ sở y tế, trong đó có khoảng 1.253 bệnh viện. Tổng lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh khoảng 23.925 tấn/năm. 

Tỷ lệ gia tăng chất thải rắn y tế phụ thuộc vào số giường bệnh, tình hình thực hiện các kỹ thuật y tế và sự tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế.

Chất thải rắn y tế gia tăng ở hầu hết ở các địa phương, xuất phát từ một số nguyên nhân như gia tăng số lượng cơ sở y tế và tăng số giường bệnh; tăng các sản phẩm y tế dùng một lần.

Một số địa phương tập trung số lượng lớn các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh với số lượng giường bệnh lớn tương ứng là lượng chất thải phát sinh càng cao.

Chất thải rắn y tế phần lớn được thu gom, xử lý bằng phương pháp đốt. Tuy nhiên, một số lò đốt hoạt động chưa đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, làm phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường.

AN HẠ

Tin cùng chuyên mục