Y tế - Sức khỏe

Chấn chỉnh công tác thu hồi thuốc

SGGPO
Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 20-11 có bài viết “Thuốc thu hồi vẫn...bán” phản ánh tình trạng mặc dù Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu thu hồi thuốc, song nhiều loại thuốc không đạt tiêu chuẩn vẫn được bày bán tràn lan ở các cơ sở bán lẻ thuốc. 

Chấn chỉnh công tác thu hồi thuốc

Trước thông tin bài báo nêu, Cục quản lý Dược đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh công tác thu hồi thuốc, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 11766/VPCP-KGVX ngày 3-12-2018 về việc chấn chỉnh tình trạng kinh doanh thuốc, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và tăng cường công tác thu hồi thuốc.

Theo đó, các Sở Y tế thực hiện nghiêm túc các quy định về việc quản lý thuốc và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng và các thuốc khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý dược tại Luật Dược, nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và các quy định của Bộ Y tế về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; các công văn chỉ đạo về xử lý thuốc giả, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng và các thuốc khác theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược.

Bên cạnh đó, rà soát lại quy trình xử lý thuốc giả, quy trình thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng và các thuốc khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý dược trên địa bàn, đảm bảo tính hiệu quả của công tác thu hồi thuốc theo đúng quy định; Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc trên địa bàn, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm và báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 30-12-2018.

THÀNH AN

Tin cùng chuyên mục