Chính trị

Chăm sóc toàn diện người cao tuổi

SGGP
Ngày 7-4, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hưởng ứng lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí cũng đề cập những nội dung liên quan đến người cao tuổi, đó là chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi cần được chăm sóc toàn diện về tinh thần, an sinh xã hội và tình cảm. Do đó, chính quyền các cấp cần có chính sách dành cho người cao tuổi, để các cụ cao tuổi được sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi Việt Nam quán triệt và thảo luận về Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, trong đó có nội dung tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi; phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

TRẦN YÊN

Tin cùng chuyên mục