Xã hội

Chấm dứt việc bình xét các danh hiệu mang tính hình thức

SGGPO
Việc bình xét cần được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và chỉ xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia. Qua đó, chấm dứt việc bình xét các danh hiệu mang tính hình thức.

Sáng 31-3, UBND TPHCM tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020. 

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" TPHCM Võ Văn Hoan.

Chấm dứt việc bình xét các danh hiệu mang tính hình thức  ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" TPHCM giai đoạn 2000 - 2020. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, sau 20 năm triển khai, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020 đã gắn kết với nhiều cuộc vận động và chương trình hành động cách mạng, phát huy vai trò tự quản của người dân gắn với vai trò chỉ đạo và tổ chức hoạt động các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể. Phong trào đã tạo tiền đề và điều kiện cho thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân bằng hình thức tự quản ở cộng đồng.

Theo đó, đã có nhiều phong trào, mô hình hay, có ý nghĩa quan trọng như: Phong trào xây dựng “Gia đình Văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020 đã có tổng cộng hơn 20,1 triệu lượt gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”, qua 20 năm đã tuyên dương hơn 5.400 gương người tốt, việc tốt cấp TP; 600.000 gương người tốt, việc tốt cấp quận, huyện, phường xã.

Ngoài ra, còn các mô hình phong trào khác đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần người dân như gắn kết cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào xây dựng “Khu phố, ấp văn hóa, “Phường, thị trấn đạt chuẩn ăn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phong trào toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" TPHCM Võ Văn Hoan đánh giá: Trải qua 20 năm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và dần đi vào chiều sâu. Các nội dung, tiêu chí trong phong trào đều gắn với cuộc sống hàng ngày của người dân.

Chấm dứt việc bình xét các danh hiệu mang tính hình thức  ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự là nền tảng, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong bối cảnh hiện nay, đồng chí Võ Văn Hoan đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện tốt “Chiến lược phát triển văn hóa TPHCM đến năm 2035”. Qua đó, đánh giá đúng vai trò, vị thế của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng địa bàn dân cư để có cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, khuyến khích mọi người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; đề cao vai trò chủ động, sáng tạo của cộng đồng dân cư.

Đồng thời, trong chương trình kiểm tra việc thực hiện phong trào tại các địa phương, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu nói chung, danh hiệu gia đình nói riêng. Việc bình xét cần được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và chỉ xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia. Qua đó, chấm dứt việc bình xét các danh hiệu mang tính hình thức.

Ban Chỉ đạo phong trào cấp TP và tại địa phương cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để từ đó tiếp tục đưa phong trào phát triển đi vào chiều sâu. Đổi mới công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, từ trong các cơ quan nhà nước đến ngoài xã hội. Xây dựng cơ chế quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Đẩy mạnh các hoạt động vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là tại các huyện ngoại thành, khu chế xuất, khu công nghiệp, các đối tượng thanh thiếu niên và người cao tuổi.

Mặt khác, tiếp tục triển khai và xây dựng các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng của các phong trào như “Người tốt việc tốt”, “Xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”…

Chấm dứt việc bình xét các danh hiệu mang tính hình thức  ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động hướng đến xây dựng lối sống văn hóa cho từng người dân, nếp sống văn minh đô thị cho từng cộng đồng dân cư với nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Gắn công tác xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với công tác phòng, chống văn hóa phẩm độc hại, phòng chống các loại tệ nạn xã hội, quản lý tốt các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

Dịp này, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 1 cá nhân và 1 tập thể; UBND TPHCM tặng bằng khen cho 97 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục