Môi trường

Chấm dứt nhập khẩu các chất HCFC vào năm 2040

SGGP
Trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ tầng ozone, kiểm soát và loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ozone (như CFC, Halon, CTC, HCFC, Methyl Bromide), chất gây hiệu ứng nhà kính (HFC); đã loại trừ tiêu thụ các chất CFC, Halon, CTC; hạn chế nhập khẩu các chất Methyl Bromide (chỉ sử dụng cho mục đích khử trùng). 

Tại hội thảo “Kết quả thực hiện kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC (các chất gây suy giảm tầng ozone) của Việt Nam giai đoạn 2 và các quy định pháp luật về bảo vệ tầng ozone” tổ chức tại TPHCM, đại diện Bộ TN-MT cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ tầng ozone, kiểm soát và loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ozone (như CFC, Halon, CTC, HCFC, Methyl Bromide), chất gây hiệu ứng nhà kính (HFC); đã loại trừ tiêu thụ các chất CFC, Halon, CTC; hạn chế nhập khẩu các chất Methyl Bromide (chỉ sử dụng cho mục đích khử trùng). 

Trong giai đoạn 2020-2025, loại trừ 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC, lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC áp dụng cho Việt Nam chỉ còn 2.600 tấn, dự kiến sẽ giảm dần giai đoạn sau đó cho đến khi chấm dứt nhập khẩu các chất HCFC vào năm 2040. Thực hiện theo lộ trình loại trừ các chất HFC nhằm mục tiêu không gia tăng lượng tiêu thụ các chất HFC giai đoạn 2024-2029; giảm dần tiến tới loại trừ 80% lượng tiêu thụ các chất HFC vào năm 2045. 

HÀ VĂN

Tin cùng chuyên mục