Bút Sài Gòn

Chắc cú

SGGP
- Tháng 6 vừa rồi, lô vải thiều tươi xứ mình đã xuất hiện tại thị trường Hà Lan và được người tiêu dùng rất thích. Điểm mới của lô hàng này là được sơ chế và đóng gói theo công nghệ bảo quản mới nên dù đi đường tàu biển mất 5 tuần vẫn tươi ngon.

- Chứ sao trái cây xuất khẩu không cưỡi máy bay cho lẹ?

- Đi máy bay thì nhanh thật nhưng chỉ xài được cho đơn hàng nhỏ. Nữa, chi phí vận chuyển rất cao sẽ làm trái cây bán ra mắc, khó cạnh tranh. Giải quyết mắc mứu về thời gian vận chuyển lâu bằng bài toán công nghệ sẽ mở được một hướng hoàn toàn khác để phát triển thị trường. Bởi chỉ xuất khẩu nhiều thì mới có lời, còn xuất lô nhỏ thì “được tiếng, chưa có miếng”.

- Ngoài công nghệ tiên tiến còn chuyện gì nữa phải chuyển theo hướng hiện đại, căn cơ?

- Để có trái cây ngon, đạt chuẩn an toàn cao của các thị trường khó tính, rốt cuộc phải sạch từ nguồn. Từ chọn giống tốt, canh tác đảm bảo quy chuẩn cho đến thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển đều nằm trong quy trình nghiêm ngặt. Chất lượng ngon lành dài dài thì uy tín sẽ vững và cứ thế mà lượm tiền chẵn.

- Làm ăn quy củ kiểu vậy thì đâu chỉ cho xuất khẩu mà ngay cả với thị trường trong nước cũng sẽ có ăn. Chuyển mình để làm ăn bài bản thì sẽ chắc cú, khỏi phải lo vừa chạy vừa giữ lưng quần.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục