Tự giới thiệu

Cây cầu đến lớp thứ 6 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam

SGGP
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam vừa đưa vào sử dụng cầu qua suối Tiên Hiên, thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Cây cầu đến lớp thứ 6 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam

Đây là cây cầu thứ 6 thuộc dự án “Xây cầu đến lớp” do hai đơn vị phối hợp triển khai nhằm tạo điều kiện cho trẻ vùng khó khăn đến lớp thuận tiện, an toàn hơn và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án là một hoạt động thuộc sứ mệnh Grab vì cộng đồng (xem chi tiết trên https://www.grab.com/vn/press/business/).

D.C.

Tin cùng chuyên mục