Thị trường

Cắt giảm 12.600 mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

SGGP
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận tiện cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, năm qua Bộ Tài chính đã ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn cho 18/22 nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành; thực hiện cắt giảm 12.600/82.698 mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thuộc các Bộ Y tế, GTVT, NN-PTNT, Công thương, KH-CN, Công an, KH-ĐT. 
Ngoài ra, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành sửa đổi, bổ sung 84/87 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); ban hành 20/53 Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành; thay đổi phương thức quản lý rủi ro từ trước thông quan sang sau thông quan…
Kết quả, đến nay số lượng tờ khai nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành so với tổng số lô hàng nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu chỉ chiếm khoảng 19% (thời điểm cuối năm 2015 là 30% - 35%).

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục