Xã hội

Cấp huyện cũng được ban hành văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề được phân quyền

SGGPO
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có một nội dung mới đáng chú ý là đã bổ sung quy định chính quyền địa phương cấp huyện cũng được ban hành VBQPPL để quyết định những vấn đề được phân quyền...

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Ban hành VBQPPL

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Ban hành VBQPPL

Ngày 18-6, với 449/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 92,96% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Luật có một nội dung mới đáng chú ý là đã bổ sung quy định chính quyền địa phương cấp huyện cũng được ban hành VBQPPL để quyết định những vấn đề được phân quyền, để thực hiện phân cấp hoặc quy định những biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm riêng của địa phương.

Trước khi biếu quyết thông qua, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu của UBTVQH về vấn đề này. Theo đó, việc chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã ban hành VBQPPL để quyết định những vấn đề đặc thù ở địa phương không phải là phổ biến, chỉ phát sinh ở một số ít địa phương và thực tế đã có giải pháp để xử lý.

Đối với trường hợp một đạo luật nào đó có nội dung phân quyền cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, nếu cần thiết ban hành VBQPPL để thực hiện, thì luật đã phải giao cụ thể. Chỉ có trường hợp HĐND, UBND cấp huyện ban hành VBQPPL để phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì chưa được quy định trong Luật Ban hành VBQPPL. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo được bổ sung quy định chính quyền địa phương cấp huyện được ban hành VBQPPL để phân cấp cho cấp dưới (như thể hiện tại Điều 30).

Một vấn đề đáng lưu ý khác là quy định rõ về thời gian để cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN); phạm vi, chủ thể, thời hạn thực hiện phản biện xã hội của MTTQVN để bảo đảm tính khả thi. Thực tế, việc phản biện xã hội đối với dự thảo VBQPPL đang được thực hiện theo quy định của Luật MTTQVN. Dự thảo Luật Ban hành VBQPPL đã bổ sung, làm rõ quy định về hoạt động phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức thành viên trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục