Giao thông - Đô thị

Cấp đăng kiểm tạm thời các đoàn tàu thuộc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

SGGP
Ngày 22-12, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) cho biết, đã cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho 13 đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) nhằm phục vụ công tác vận hành thử hệ thống.

Theo Cục ĐKVN, giấy chứng nhận kiểm định chính thức sẽ được cấp sau khi kết thúc vận hành thử và được tổ chức đánh giá độc lập về an toàn đường sắt đô thị cấp giấy chứng nhận an toàn cho hệ thống. Việc kiểm tra các đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu, bao gồm 23 hạng mục kiểm tra ở trạng thái tĩnh và có cấp điện, kiểm tra vận hành trên tuyến.

Hiện tổng thầu là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc đang trong giai đoạn chuẩn bị vận hành thử toàn hệ thống liên tục trong 20 ngày nhằm đánh giá an toàn trước khi nghiệm thu dự án. 

Theo quy định, dự án đường sắt đô thị xây dựng mới phải được đánh giá, chứng nhận về an toàn hệ thống bởi một tổ chức tư vấn độc lập. Sau đó, dự án phải được Cục ĐKVN thẩm định hồ sơ an toàn và cấp giấy chứng nhận mới đủ điều kiện đưa vào khai thác, vận hành chính thức.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục