Infographic / Longform

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 1
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 2
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 3
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 4
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 5
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 6
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 7
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 8
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 9
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 10
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 11
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm khởi công ảnh 12

TRUNG THU - QUỐC HÙNG; Ảnh: NGỌC PHÚC; Đồ họa: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục