Thế giới

Canada tăng phòng thủ không gian mạng

SGGP
Bộ trưởng An ninh công cộng Canada Marco Mendicino cho biết, Chính phủ Canada sẽ đầu tư 524.000 USD vào dự án đặt nền móng cho một Canada an toàn lượng tử của tổ chức phi lợi nhuận Quantum-Safe Canada, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trong không gian mạng của nước này.

Mục tiêu của khoản đầu tư mới là phối hợp tốt hơn giữa nghiên cứu, công nghệ, công cụ và đào tạo. Ông M.Mendicino cho biết, dự án này sẽ giúp bảo vệ người dân Canada tốt hơn trước các mối đe dọa trên mạng, đặc biệt là nguy cơ ngày càng tăng do các mối đe dọa lượng tử gây ra. Theo đó, đây là một yếu tố quan trọng trong chiến lược mạnh mẽ của Chính phủ Canada để bảo vệ đất nước và cơ sở hạ tầng của mình. Kinh phí tài trợ cho dự án sẽ được trích từ Chương trình hợp tác an ninh mạng (CSCP). Canada đã khởi động CSCP vào năm 2019 như một phần của chiến lược an ninh mạng nhằm hỗ trợ các dự án nâng cao năng lực quốc gia trong lĩnh vực này.

PHƯƠNG AN

Tin cùng chuyên mục