Kinh tế

Cần xây dựng gói kích thích kinh tế với quy mô đủ lớn

SGGP
Chiều 20-10, Quốc hội nghe báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2022-2024

Tin liên quan

Trình bày báo cáo thẩm tra về việc chi NSNN cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường nêu một số điểm cần lưu ý như: cần tập trung đánh giá toàn diện hiệu quả chính sách đã thực hiện, chỉ rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, tác động thực tế, tính lan tỏa của các chính sách; báo cáo cụ thể về số vaccine được hỗ trợ, viện trợ, dự kiến nhu cầu trong trường hợp dịch kéo dài; công khai việc sử dụng Quỹ vaccine phòng Covid-19; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước, đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng kịp thời với các biến chủng virus mới xuất hiện; làm rõ tổng nguồn lực đã chi và kết quả việc sử dụng NSNN trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch.

Cần xây dựng gói kích thích kinh tế với quy mô đủ lớn ảnh 1 Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, ngân sách chiều 20-10. Ảnh: VGP

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành một số chính sách để tạo nguồn lực ứng phó kịp thời với dịch; đã xem xét, cho ý kiến vào tờ trình của Chính phủ trước khi trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 2 về dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022, trong đó có khoảng 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên cho lĩnh vực y tế để phòng chống dịch và dự kiến cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để phòng chống dịch.

Đánh giá về dự toán thu NSNN năm 2022, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, dự toán thu NSNN xây dựng theo dự kiến mức tăng trưởng kinh tế 6%-6,5%, lạm phát khoảng 4%, song dự kiến tốc độ tăng thu chỉ tăng 3,4% là chưa thực sự phù hợp. Dự toán thu nội địa tăng 3,8%, nhưng để phấn đấu đưa số thu nội địa bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 85%-86% tổng thu NSNN theo nghị quyết của Quốc hội thì còn khoảng cách khá lớn.

Bên cạnh đó, cơ cấu thu nội địa còn có các khoản thu chứa đựng nhiều rủi ro như: thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước. Việc dự toán 3 khoản thu từ các khu vực sản xuất kinh doanh chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, đối với nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước chỉ tương đương với số thực hiện năm 2021 là mức dự kiến còn thấp.

Về dự toán chi NSNN năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng cần ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch; bố trí hợp lý, hiệu quả dự phòng ngân sách, dự trữ quốc gia; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí…

Trước tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 tới phát triển, mục tiêu phục hồi kinh tế, tạo nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội, theo ông Nguyễn Phú Cường, việc quyết tâm, chủ động, khẩn trương triển khai gói kích thích, phục hồi nền kinh tế, tạo đòn bẩy cho tăng trưởng là rất cần thiết. Trong đó, cần nghiên cứu toàn diện, có phương án cân đối xây dựng gói kích thích kinh tế với quy mô đủ lớn để tạo hiệu ứng sâu rộng, tính lan tỏa cao, bảo đảm mục tiêu phục hồi nền kinh tế, an sinh xã hội...

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục