Văn hóa - Giải trí

Cần tiêu chí văn hóa đô thị cho các huyện ngoại thành TPHCM

SGGP
Ngày 8-12, Sở VH-TT TPHCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là đề án).

Đại biểu phát biểu tại hội thảo

Đại biểu phát biểu tại hội thảo

Theo Sở VH-TT TPHCM, việc xây dựng và phát triển văn hóa đô thị nhằm tạo lập nền tảng tinh thần, động lực để phát triển đô thị đồng bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời đáp ứng xu thế phát triển của TPHCM trong việc đẩy mạnh xây dựng đô thị, nâng các huyện ngoại thành trở thành các quận hoặc thành phố vệ tinh trực thuộc TPHCM.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đều đánh giá cao 5 nội dung chính của dự thảo đề án và nêu rõ sự cần thiết có một khung giá trị về tiêu chí, tiêu chuẩn văn hóa đô thị dành cho các huyện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng lối sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị. Ngoài ra, cần làm rõ các nội dung về thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh và xã nông thôn mới thương mại điện tử; chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và thời gian, tốc độ giảm nghèo nhanh bền vững khi các huyện ngoại thành lên đô thị; quan tâm đầu tư y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với đặc thù đô thị văn minh, hiện đại…

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục