Xã hội

Cần quy định chặt chẽ hơn việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

SGGPO
Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Tin liên quan

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Báo cáo một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách ngày 28-3, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đề nghị cần có quy định chặt chẽ hơn về việc cho phép khai thác, sử dụng và phổ biến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca trong đời sống xã hội, đặc biệt là trên không gian mạng, nhằm vừa bảo đảm tính pháp lý, giữ gìn sự trang trọng, tôn nghiêm của Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, vừa đáp ứng nhu cầu phổ biến đến nhân dân, hội nhập quốc tế và nhu cầu thực tiễn.

Ghi nhận một phần ý kiến của Chính phủ, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 7, cụ thể: “Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca”.

Cần quy định chặt chẽ hơn việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca ảnh 1 Các ĐBQH tham dự hội nghị sáng 28-3

ĐB Nguyễn Công Long (Đồng Nai) đồng tình với quy định trên, nhưng bày tỏ băn khoăn: "Có một lỗ hổng khá lớn, đó là, cho đến bây giờ chưa có văn bản nào quy định, hướng dẫn việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca ngoài văn bản quy định từ năm 1957. Sửa đổi lần này như vậy đã đủ xử lý lỗ hổng đó chưa”?

Vẫn theo ĐB Long, thẩm quyền hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nên giao cho Chính phủ và nên cân nhắc quy định ở khoản 2, điều 7.

Tán thành quan điểm trên, ĐB Lê Minh Nam (Hậu Giang) phân tích, trong hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay đã có văn bản liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nhưng chủ yếu là quy định xử lý hành vi xâm phạm. Còn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thì có thể áp dụng quy định chung, tuy nhiên, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là biểu tượng quốc gia, được quy định trong HIến pháp thì cần có quy định riêng, đối xử đặc biệt hơn.

Theo báo cáo của Chính phủ, thì nhiều nước có quy định riêng về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. Trong khi đó, thực tiễn vừa qua có một số vụ việc, đặc biệt liên quan đến Quốc kỳ, Quốc ca, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần phải xử lý nghiêm, ĐB Lê Minh Nam phát biểu.

ĐB Nam nhấn mạnh, nếu không có quy định cụ thể về quyền tác giả, các quyền có liên quan thì có thể xảy ra việc nhân danh sáng tạo nghệ thuật có hành vi ngăn chặn, cản trở, việc phổ biến hay xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca... Do đó, việc có thêm quy định về hành vi, chế tài, bản quyền đối với nội dung có tính chất pháp lý quan trọng cần thiết, nhằm vừa giữ gìn tính pháp lý, trang nghiêm, tôn nghiêm vừa đáp ứng nhu cầu phổ biến cho nhân dân, quốc tế, thực tiễn như đề nghị của Chính phủ.

Phản hồi ý kiến ĐB, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng khẳng định lại, về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca hiện nay đã được điều chỉnh tại Hiến pháp và rất nhiều văn bản khác. Đặc biệt, Bộ luật Hình sự đã có quy định xử lý hành vi xâm phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. Vì thế, ở luật này chỉ quy định trên phương diện sở hữu trí tuệ.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục