Môi trường

Cần khoảng 114 tỷ USD cho lộ trình khử carbon

SGGP
Theo Ngân hàng Thế giới, để tiến tới mục tiêu phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần đầu tư lớn vào năng lượng, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp. 

Các khoản đầu tư ngành cần được hỗ trợ bởi công cụ định giá carbon. Công cụ này sẽ thay đổi hành vi và giúp huy động vốn cho quá trình chuyển đổi. Ví dụ, việc tăng thuế carbon lên 29 USD trên mỗi tấn CO2 vào năm 2030 và 90 USD trên mỗi tấn CO2  vào năm 2040, sẽ tạo ra nguồn thu bổ sung 80 tỷ USD. 

Trong lộ trình khử carbon, tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2022-2040 lên tới 114 tỷ USD, chủ yếu để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng (64 tỷ USD), một phần cho công nghiệp, giao thông và nông nghiệp (17 tỷ USD) và các chương trình hỗ trợ xã hội (33 tỷ USD).

AN NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục