Giao thông - Đô thị

Cần đưa vào Luật tỷ lệ quỹ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị

SGGPO
Đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, dự thảo Luật cần quy định cụ thể tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị, tiến tới giảm thiểu vấn nạn kẹt xe. 

Ngày 8-9, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã cho ý kiến về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt.

Cần đưa vào Luật tỷ lệ quỹ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị ảnh 1 Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt điều hành phiên họp

Trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, so với Luật Giao thông đường bộ 2008, dự luật lần này đã bỏ 2 chương (chương quy định về quy tắc giao thông đường bộ và chương về người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ) để quy định trong dự án luật khác.

Về vấn đề này, các đại biểu dự họp đều đồng tình, cho rằng quy định như dự luật gọn gàng hơn và việc tách các nội dung trên để xây dựng dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng phù hợp với Công ước Vienna về giao thông đường bộ năm 1986 và tương đồng với pháp luật của nhiều nước trên thế giới.

Tại Chương II (Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ), dự thảo Luật có một số điểm mới như bổ sung hệ thống nông thôn xóm vào mạng lưới đường bộ nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, theo đó đường giao thông nông thôn thuộc đường địa phương do chính quyền địa phương quản lý.

Dự thảo cũng quy định về đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ; các trường hợp mà hành lang an toàn giao thông chồng lẫn giữa đường bộ với đường sắt, đường thủy, đê điều, công trình thủy lợi… làm cơ sở để đền bù, giải phóng mặt bằng hành lang an toàn đường bộ theo quy hoạch các tuyến đường, cắm mốc lộ giới và phân định trách nhiệm quản lý.

Qua thẩm tra sơ bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trần Ngọc Khánh cho biết, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, dự thảo Luật cần quy định cụ thể tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị, tiến tới giảm thiểu vấn nạn kẹt xe.

Thực tế, tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị hiện nay rất thấp, tại Hà Nội và TPHCM mới chỉ đạt khoảng 9%, các đô thị lớn khác chỉ đạt từ 5 -12% theo từng khu vực. Ngoài ra, mật độ đường phố tại khu vực trung tâm cũng rất thấp, như nội đô Hà Nội chỉ khoảng 0,74km/km2; tỷ lệ quỹ đất cho giao thông mới đạt dưới 1%.

Các đại biểu cũng lưu ý thêm, ngay cả khi bố trí ngân sách thúc đẩy giải phóng mặt bằng, nếu quỹ đất không được quy hoạch thì cũng sẽ rất khó giải quyết.

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nhận định, hồ sơ dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được chuẩn bị công phu, đủ điều kiện để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp sắp tới, cũng như trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 10.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục