Xã hội

Cán bộ HĐND chuyên trách ở quận, phường đã được sắp xếp

SGGP
Sở Nội vụ TPHCM vừa có báo cáo kết quả sắp xếp cán bộ HĐND chuyên trách ở quận, phường khi thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP và thành lập TP Thủ Đức. 

Giải quyết hồ sơ cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận 11, TPHCM. Ảnh minh họa: ĐÌNH LÝ

Giải quyết hồ sơ cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận 11, TPHCM. Ảnh minh họa: ĐÌNH LÝ

Theo đó, đến đầu tháng 7, phần lớn cán bộ đều có vị trí, được sắp xếp, bố trí các chức danh tại quận hoặc phường và chuyển công tác về TPHCM.

Cụ thể, số cán bộ HĐND quận chuyên trách đã bố trí công tác khác, giải quyết chính sách là 50 cán bộ. Số cán bộ HĐND phường chuyên trách đã bố trí công tác khác, tinh giản biên chế là 240 cán bộ; chưa giải quyết, sắp xếp là 1 cán bộ. Riêng đối với cán bộ HĐND 3 quận khi thành lập TP Thủ Đức, hiện đã tiến hành sắp xếp, bố trí công tác khác cho 17 cán bộ, còn 2 cán bộ chưa sắp xếp. 

Theo Sở Nội vụ TPHCM, khi tiến hành việc sắp xếp, bố trí do không có đủ vị trí, chức danh chủ chốt tương xứng nên các địa phương đã bố trí sang công chức, chuyên viên, nhân viên các cơ quan thuộc quận. Do đó, Sở Nội vụ TPHCM đề xuất lãnh đạo các địa phương khi có các vị trí, chức danh chủ chốt thì quan tâm quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ HĐND quận, nhất là phường. 

 

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục