Xã hội

Cách sửa chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 bị sai

Cách sửa chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 bị sai ảnh 1

Truy cập đường link của HCDC: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf626wcrkhNGSrCvMA_1XgNGY4kL0EZi4BCvfLVYqE0Qy1Wyg/viewform 

Cách sửa chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 bị sai ảnh 2

TRUNG THU - Đồ họa: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục