Infographic / Longform

Các ngày nghỉ lễ, tết năm 2021

Các ngày nghỉ lễ, tết năm 2021 ảnh 1
Các ngày nghỉ lễ, tết năm 2021 ảnh 2
Các ngày nghỉ lễ, tết năm 2021 ảnh 3
Các ngày nghỉ lễ, tết năm 2021 ảnh 4
Các ngày nghỉ lễ, tết năm 2021 ảnh 5
Các ngày nghỉ lễ, tết năm 2021 ảnh 6
Các ngày nghỉ lễ, tết năm 2021 ảnh 7

Đồ họa: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục