Xã hội

Các dự án trọng điểm giải ngân chậm ảnh hưởng tiến độ

SGGPO
Bộ KH-ĐT giao vốn ODA cho các dự án chưa kịp theo thực tế nên Kho bạc Nhà nước TPHCM không có cơ sở xác nhận cho các hồ sơ thanh toán vốn ODA từ đầu tháng 9- 2016.

Chiều 30-10, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, trong năm 2016-2017, các dự án trọng điểm có tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân chậm, chủ yếu do một số nguyên nhân như hồ sơ thanh toán theo đợt của các dự án (dự án đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên; dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Đôi- kênh Tẻ, giai đoạn 2) gặp khó khăn.

Nguyên nhân vì trong giải ngân do Bộ KH-ĐT giao vốn ODA cho các dự án chưa kịp theo thực tế nên Kho bạc Nhà nước TPHCM không có cơ sở xác nhận cho các hồ sơ thanh toán vốn ODA từ đầu tháng 9- 2016.

Bên cạnh đó, các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ có tỷ lệ giải ngân thấp do hiện đang thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu kéo dài và phải xử lý một số tình huống trong đấu thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án như dự án vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2; dự án phát triển giao thông xanh TP do rà soát, xem xét đánh giá lại hiệu quả và tính khả thi.

Ngoài ra, các dự án có quy mô đầu tư lớn do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ như dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Tham Lương; dự án giao thông đô thị bền vững cho tuyến này đang thực hiện chậm so với tiến độ ban đầu do đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định và khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằn,  di dời các công trình tiện ích.

Các dự án trọng điểm giải ngân chậm ảnh hưởng tiến độ ảnh 1 Dự án đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên chậm tiến độ do đội vốn lên thêm 3.300 tỷ đồng. Ảnh: ĐỨC TRÍ
Trong năm 2017, vốn ODA do Trung ương cấp phát đối với các dự án trọng điểm đã được Bộ KH-ĐT xem xét bố trí với tổng số vốn hơn 4.034 tỷ đồng; giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2017 cho 3 dự án là 694 tỷ đồng và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 2) cho 3 dự án còn lại là 202 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước TPHCM về số liệu giải ngân vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương (tính từ đầu năm đến ngày 31-9-2017), cụ thể như sau: căn cứ theo khối lượng công việc đã được các chủ đầu tư xác nhận đủ điều kiện để thanh toán cho nhà thầu, TPHCM đã có các công văn gửi Bộ KH-ĐT xem xét kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vốn cho 2 dự án gồm: dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên đề nghị bổ sung khoảng 3.300 tỷ đồng và dự án vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2 đề nghị bổ sung khoảng 300 tỷ đồng.

Hiện nay, hạn mức vay nợ của TPHCM vẫn còn đủ để bố trí vốn cho các dự án đang được triển khai thực hiện. Do đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng các Hiệp định đã cam kết nhằm sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng để phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, tránh phát sinh các chi phí cam kết, lãi phạt chậm thanh toán và các khiếu kiện của nhà thầu nước ngoài, UBND TPHCM kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành Trung ương sớm quan tâm, xem xét và hỗ trợ TP trong công tác giao vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương cho các dự án ODA của TP theo đúng nhu cầu giải ngân thực tế trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Đối với dự án đang trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, mà các nội dung thay đổi thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014, TP kiến nghị các cơ quan Trung ương chấp thuận cho TP được thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo các quy định hiện hành như đối với dự án hoặc nhóm dự án trước khi điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25- 12- 2015 hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Ngoài ra, Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính đang có ý kiến khác nhau về nguồn vốn sử dụng cho từng loại dự án hỗ trợ kỹ thuật (sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản hay vốn hành chính sự nghiệp) làm ảnh hưởng đến việc bố trí vốn và giải ngân của dự án.

Đến nay, các Bộ, ngành Trung ương vẫn chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể về nội dung này. Do đó, TP đề nghị Bộ KH-ĐT sớm quan tâm, xem xét, có hướng dẫn chi tiết đối với nguồn vốn sử dụng cho từng loại dự án hỗ trợ kỹ thuật (sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và hành chính sự nghiệp) để TP triển khai theo đúng quy định.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục