Ngân hàng - Chứng khoán

Các công ty tài chính rà soát việc cấp tín dụng, đòi nợ

SGGP
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các công ty tài chính khẩn trương rà soát toàn bộ quy định nội bộ về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ.

Liên quan đến vụ việc đòi nợ của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) đối với khách hàng vay mới đây, NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, FE Credit khẩn trương rà soát toàn bộ các quy định nội bộ về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ.

Chấn chỉnh toàn bộ hoạt động cấp tín dụng của FE Credit, trong đó bao gồm việc xét duyệt, cấp tín dụng; theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ; thỏa thuận và việc thực hiện thỏa thuận của FE Credit với các đối tác thu hồi nợ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của FE Credit. 

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu Công ty Tài chính TNHH HD SAISON; Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam rà soát toàn bộ các quy định nội bộ và việc thực hiện các quy định nội bộ của công ty về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 43/2016 của NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật có liên quan... 

QUANG MINH - NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục