Infographic / Longform

Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu

 
Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu ảnh 1
Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu ảnh 2
 
Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu ảnh 3
Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu ảnh 4
Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu ảnh 5
Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu ảnh 6
Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu ảnh 7
Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu ảnh 8
Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu ảnh 9
Cá trích mắc nặng lưới ngư dân Vũng Tàu ảnh 10

PHÚ NGÂN - Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục