Hợp tác kinh tế và đầu tư

Cả nước xuất khẩu đạt gần 245,5 tỷ USD

SGGP
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng qua ước đạt 245,48 tỷ USD, mức cao nhất của 6 tháng từ trước đến nay. 

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 122,72 tỷ USD (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước), trong đó xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 36,8 tỷ USD (tăng gần 11%, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu); kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt gần 122,76 tỷ USD (tăng 10,5% so với cùng kỳ), trong đó xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 52,5 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 70,2 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của nửa năm 2019 nhập siêu ở mức 34 triệu USD (chỉ bằng 0,03% tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng); trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,7 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,68 tỷ USD.

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục