Xã hội

Cả nước chung tay vì người nghèo

SGGP
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. 

Nhờ hỗ trợ cho vay ưu đãi, ông Thạch Dũng đã vươn lên, thoát nghèo

Nhờ hỗ trợ cho vay ưu đãi, ông Thạch Dũng đã vươn lên, thoát nghèo

Thủ tướng yêu cầu tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1%-1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%-4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần).

Thủ tướng cũng vừa ban hành kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018.

Theo đó, tiến hành rà soát để tích hợp các chính sách thuộc các lĩnh vực GD-ĐT, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ về lao động - việc làm, hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách cán bộ, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ về thông tin và truyền thông và chính sách giảm nghèo nói chung.

 

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục