Nông nghiệp

Cá nhân vi phạm trong hoạt động chăn nuôi có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

SGGPO
Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép quy định mức phạt tiền tối đa đối với các lĩnh vực mới chưa được quy định. Cụ thể, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong 3 lĩnh vực mới về chăn nuôi và trồng trọt, gồm: “hoạt động chăn nuôi” với mức phạt tối đa là 50 triệu đồng, “sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi” với mức phạt tối đa là 100 triệu đồng và “canh tác” với mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp của Uỷ ban Pháp luật ngày 1-9

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp của Uỷ ban Pháp luật ngày 1-9

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 29 của Ủy ban Pháp luật Quốc hội, ngày 1-9, Ủy ban đã thẩm tra đề nghị của Chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, một số lĩnh vực nông nghiệp hiện chưa có quy định về mức phạt tiền tối đa tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt làm cơ sở pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính trong chăn nuôi và trồng trọt nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Theo đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép quy định mức phạt tiền tối đa đối với các lĩnh vực mới chưa được quy định.

Cụ thể, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong 3 lĩnh vực mới về chăn nuôi và trồng trọt, gồm: “hoạt động chăn nuôi” với mức phạt tối đa là 50 triệu đồng, “sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi” với mức phạt tối đa là 100 triệu đồng và “canh tác” với mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.

“Hoạt động chăn nuôi liên quan chặt chẽ với hoạt động sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi. Chính phủ đề nghị quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động chăn nuôi đối với cá nhân như mức xử phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực giống vật nuôi đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính”, ông Phùng Đức Tiến nêu rõ.

Tương tự, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực về sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đối với cá nhân bằng với mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong lĩnh vực canh tác (trồng trọt), Chính phủ đề nghị quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân như mức xử phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết quy định mức phạt tiền tối đa ở các lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, các thành viên Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị có giải trình bổ sung làm rõ các lĩnh vực mới về chăn nuôi mà Chính phủ dự kiến quy định bảo đảm tính khái quát, không trùng lặp và đúng thẩm quyền (chỉ quy định mức phạt tiền tối đa cho lĩnh vực mới, chưa được Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định), đồng thời phải làm rõ nội hàm của lĩnh vực “hoạt động chăn nuôi” hay về “sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi”.

Góp ý về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung lưu ý, các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi và về trồng trọt không chỉ nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt, mà còn phải phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính đang được xem xét sửa đổi, bổ sung. “Nếu các nghị định của Chính phủ không tính đến các nội dung mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì sẽ lại phải sớm sửa đổi”, bà nói.

Chủ trì phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhìn nhận, đây là lĩnh vực chuyên môn sâu; do đó đề nghị Chính phủ cung cấp thêm thông tin, làm rõ tính ổn định của nghị định, bảo đảm việc Chính phủ báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức phạt tối đa trong các lĩnh vực mới này là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

Người đứng đầu Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị Chính phủ có văn bản giải trình rõ tính đồng bộ giữa các Nghị định này với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới, cũng như với Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt (đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2020).

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục