Thuốc

Cà Mau phân cấp đấu thầu mua thuốc tập trung

SGGP
UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa có chỉ đạo xử lý sau đấu thầu thuốc tập trung năm 2019.

Theo đó, khi Sở Y tế tổ chức thực hiện công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đã tiết kiệm được hơn 264 tỷ đồng (do giảm giá), tuy nhiên vẫn còn 299 mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà cung cấp (do thuốc thuộc danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt, có ít nhà thầu cung ứng...).

Theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, đối với các danh mục thuốc không lựa chọn được nhà thầu cung cấp, đơn vị mua sắm phải tiếp tục tổ chức đấu thầu tập trung. Việc đấu thầu này mất nhiều thời gian (khoảng 6 tháng), trong thời gian đó, các cơ sở khám chữa bệnh sẽ thiếu thuốc phục vụ nhu cầu chữa bệnh. 

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấp nhận đề xuất của Sở Y tế, giao cho các cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với mặt hàng thuốc không trúng thầu nêu trên. 

TẤN THÁI

Tin cùng chuyên mục