Nhân sự

Cà Mau: Ông Nguyễn Tiến Hải làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

SGGPO

Ngày 18-7, tại Hội nghị lần thứ 11 của Tỉnh ủy Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Cà Mau: Ông Nguyễn Tiến Hải làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ảnh 1 Ông Phạm Thành Ngại (đứng) công bố Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau

Theo đó, BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau có 15 thành viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải làm trưởng ban.

Theo quy chế, BCĐ sẽ chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

BCĐ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

BCĐ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng, không làm cản trở hoạt động bình thường và không làm thay nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

TẤN THÁI

Tin cùng chuyên mục