Xã hội

Cà Mau không thanh tra Sở Y tế vì Sở đã tiếp nhiều đoàn thanh tra

SGGP

Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã tiếp đến 6 đoàn thanh tra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước thực tế này, Thanh tra tỉnh đã dừng lại cuộc thanh tra theo kế hoạch của mình.

Từ đầu năm đến nay Sở y tế Cà Mau đã "tiếp" sáu đoàn thanh tra

Từ đầu năm đến nay Sở y tế Cà Mau đã "tiếp" sáu đoàn thanh tra

Ngày 10-8, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Hoàng xác nhận, UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất của đơn vị là không thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về thanh tra tại Sở Y tế.

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm đến nay, đã có 6 đoàn kiểm tra tại Sở Y tế.

Cụ thể: hai đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, một đoàn kiểm tra của Ban tổ chức tỉnh ủy, đoàn kiểm tra của Cục quản lý môi trường y tế, đoàn kiểm tra Hội đồng nhân dân tỉnh và đoàn kiểm tra của Ủy ban các vấn đề xã hội - Quốc hội.

Theo nhận xét Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau, một năm mà Sở Y tế đã có đến 6 đoàn kiểm tra và sắp tới có thêm một đoàn thanh tra của Bộ Y tế (thanh tra công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình) là… nhiều. Do đó, nếu Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau tiếp tục thanh tra tại Sở Y tế (thanh tra theo kế hoạch) nữa thì đơn vị này sẽ gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành.

NGỌC CHÁNH

Tin cùng chuyên mục