Y tế - Sức khỏe

Cà Mau: Hơn 80% đơn vị cấp xã đã thành “vùng xanh”

SGGPO

Ngày 20-1, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau Nguyễn Văn Dũng ký quyết định công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 21-1.

Nhiều đơn vị cấp xã của tỉnh Cà Mau thuộc "vùng xanh"

Nhiều đơn vị cấp xã của tỉnh Cà Mau thuộc "vùng xanh"

Theo đó, tỉnh Cà Mau có 82 xã/phường/thị trấn thuộc cấp độ 1 - “vùng xanh”, 19 xã/phường/thị trấn thuộc cấp độ 2 - “vùng vàng”.

UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa điều chỉnh quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 8-12-2021 của UBND tỉnh (quyết định 2777) về Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh như sau: nhà hàng, quán ăn, uống, nếu dịch ở cấp độ 1, hoạt động bình thường, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; dịch ở cấp độ 2, được phép hoạt động, mỗi bàn không quá 4 người, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; dịch ở cấp độ 3, 4, chỉ được bán mang về.

Trước đó, theo quyết định 2777, khi dịch ở cấp độ 2, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động, mỗi bàn không quá 4 người, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch (trừ loại hình kinh doanh rượu, bia không được hoạt động).

TẤN THÁI

Tin cùng chuyên mục