Infographic / Longform

Cả làng cùng dựng cầu đón tết

Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 1
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 2
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 3
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 4
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 5
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 6
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 7
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 8
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 9
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 10
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 11
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 12
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 13
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 14
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 15
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 16
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 17
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 18
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 19
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 20
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 21
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 22
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 23
Cả làng cùng dựng cầu đón tết ảnh 24

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục