Sáng tác

Bút máu về trời

SGGP
Ngọn “lửa rừng” hôm qua bất ngờ đã tắt
“Người nhà trời” bay về miền cực lạc
Tiếng hát chim Đỗ quyên khạc ra từ máu huyết
Ngừng lại rồi
Một trái tim yêu da diết đất nước mình

Trong thế sự bão bùng nghẹn nước mắt dân sinh
Ngòi “bút máu” đau niềm đau dân tộc
5 lần bị bắt giam, 5 lần thoát vòng tù ngục
Đức Dũng, Văn Uy cường cường một tâm hồn trí thức
Chở đạo, đâm gian, bút chiến đấu chẳng tà

Những dân ấp, dân lân từ trang sách bước ra
Súng kíp, tầm vông làm nỏ thần chống giặc
Mạch ngầm nhân dân hóa bão gầm gió lốc
Bao nhiêu “Người Việt cao quý” mình
Đã viết lên trang sử cha ông

“Ngọn lửa rừng” anh và các thế hệ đốt lên
Sống mãi với non sông
Dẫu lịch sử đã sang trang
Mỗi trang viết luôn sáng tinh thần “Bút máu”
Không thể tiễn đưa anh
Khi thành phố vẫn trong tâm bão
Trái tim gửi theo anh
“Người nhà trời” về cõi vô biên

Vĩnh biệt nhà văn Vũ Hạnh

DƯƠNG TRỌNG DẬT

Tin cùng chuyên mục