Pháp luật

Bồi thường thiệt hại nếu chậm giao tài sản bán đấu giá thi hành án

SGGP
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.  

Theo Nghị định 33, trước khi bán đấu giá tài sản lần đầu đối với tài sản có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định, chấp hành viên phải thông báo đến các chủ sở hữu chung đó, cùng thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được thì chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản. 

Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành công.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, nếu phát sinh khó khăn thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành và gây thiệt hại thì phải bồi thường. Nghị định 33 có hiệu lực từ ngày 1-5-2020.

LÊ DŨNG

Tin cùng chuyên mục