Nhịp cầu bạn đọc

Bồi thường cho công nhân bị tai nạn lao động

SGGP
Theo quy định pháp luật hiện hành, tai nạn lao động (TNLĐ) là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động (NLĐ), xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, kể cả trong thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc tại nơi làm việc, nghỉ giải lao, ăn giữa ca… 
Trong trường hợp NLĐ bị TNLĐ khi đang trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động trong hợp đồng lao động với người sử dụng lao động (NSDLĐ), thì NSDLĐ có trách nhiệm lo việc sơ cứu, cấp cứu và thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị TNLĐ.
Cụ thể: thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả (đối với NLĐ tham gia bảo hiểm y tế); trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động (đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5%); thanh toán toàn bộ chi phí y tế (đối với NLĐ không tham gia bảo hiểm y tế).
NSDLĐ phải trả đủ tiền lương cho người bị TNLĐ trong thời gian phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động.
NSDLĐ phải bồi thường cho người bị TNLĐ mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra, với mức ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm 5% - 10% khả năng lao động; sau đó, cứ tăng 1% thì được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương, nếu bị suy giảm khả năng lao động 11% - 80%; bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ.
Trường hợp TNLĐ mà do lỗi của chính NLĐ gây ra, thì NSDLĐ phải trợ cấp cho NLĐ bị TNLĐ một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản bồi thường đã nêu ở trên, với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.
Ngoài ra, NSDLĐ còn có trách nhiệm giới thiệu để NLĐ bị TNLĐ được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật; sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với NLĐ bị TNLĐ sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc; lập hồ sơ hưởng chế độ về TNLĐ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động. NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người bị TNLĐ trong thời gian điều trị, trừ trường hợp quá thời hạn điều trị hợp lý theo quy định của Bộ luật Lao động mà khả năng lao động chưa phục hồi. 
Sau khi giám định mức suy giảm khả năng lao động, NLĐ còn được hưởng trợ cấp với các hình thức khác nhau tùy thuộc vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.
Cụ thể, NLĐ bị suy giảm khả năng lao động 5% - 30% thì được hưởng trợ cấp một lần, với mức được tính như sau: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra, NLĐ còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.
NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng, với cách tính như sau: Suy giảm 31% khả năng lao động được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Ngoài ra, hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. 

Luật sư NGUYỄN TRUNG TRỰC (Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam)

Tin cùng chuyên mục