Xã hội

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo đài

SGGPO
Sáng 27-10, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TPHCM (Bộ Tư lệnh TPHCM) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 16 dành cho biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo đài, cán bộ quản lý nghệ thuật, văn nghệ sĩ TPHCM. 

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 90 học viên là biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo đài, cán bộ quản lý nghệ thuật, văn nghệ sĩ TPHCM.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo đài ảnh 1 Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu khai giảng khóa học. Ảnh: HOÀI NAM

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM nhấn mạnh đến công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, thiết thực vào việc tăng cường tiềm lực, thế trận, nhất là thế trận lòng dân thực sự vững chắc, giữ vững trận địa trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, góp phần xây dựng TPHCM phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho khu vực phòng thủ.

Lớp học diễn ra trong 4 ngày, với các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội TPHCM năm 2019 và 9 tháng năm 2020 và đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật Nhà nước Việt Nam về văn hóa.  

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục