Chính trị

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý

SGGPO
Ngày 4-12, tại Học viện Cán bộ TP, Thành ủy TPHCM tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý đối tượng 3, năm 2021.

Các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm báo cáo viên.

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý ảnh 1 Các đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Các đồng chí Thành ủy viên, cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đồng chí cấp trưởng, cấp phó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP tham gia lớp học.

Ngoài ra, cùng tham gia lớp học còn có các đồng chí là giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố; Bí thư, phó bí thư thường trực quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức; Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND 5 huyện, TP Thủ Đức;…

Nội dung lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 2 chuyên đề lý luận và 6 chuyên đề thực tiễn, được trình bày trong 4 buổi.

Cụ thể, chuyên đề lý luận gồm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;  và “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng”.

Chuyên đề thực tiễn gồm: “Những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Quy định những điều đảng viên không được làm; một số nội dung trọng tâm về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời gian tới”; “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần chống suy thoái, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay”; “Quá trình chuyển đổi số quốc gia, thực tiễn tại TPHCM, định hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022”; “Công tác Dân vận của hệ thống chính trị gắn với công tác tuyên truyền, vận động các giới, các ngành cùng tham gia thực hiện phòng, chống dịch tại TP trong thời gian qua; Định hướng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các giới, các ngành cùng xây dựng, phát triển TP và thực hiện phòng, chống dịch trong năm 2022”; “Định hướng công tác tác chỉ đạo điều hành của TPHCM, quận, huyện, TP Thủ Đức trong năm 2022 nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; và “Tình hình an ninh chính trị - xã hội TPHCM trong thời gian qua; định hướng nhiệm vụ trong 2022”.

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý ảnh 2 Báo cáo viên báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Đây là hoạt động nhằm trang bị kiến thức, thông tin, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đang đặt ra. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của TP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục