Giáo dục hội nhập

Bồi dưỡng giáo viên theo đề án tin học quốc tế

SGGP
 Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và các quận huyện, hiệu trưởng trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học về việc bồi dưỡng giáo viên tin học, thực hiện đề án tin học theo chuẩn quốc tế.

 Theo đó, nhằm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030”, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức các lớp tập huấn cơ bản và nâng cao dành cho cán bộ quản lý và giáo viên để đạt tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện đề án tại đơn vị. 

Cụ thể, cán bộ quản lý và giáo viên sẽ được bồi dưỡng trực tuyến qua nền tảng hệ thống lms.hcm.edu.vn do Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM) triển khai.

Trong đó, lớp cơ bản dành cho cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông các cấp bồi dưỡng về chương trình GDPT 2018 môn tin học, một số nội dung, cách thức thực hiện đề án tin học theo chuẩn quốc tế.

Riêng lớp nâng cao gồm 3 môđun do các phòng ban chuyên môn của Sở GD-ĐT và các đơn vị phụ trách tập huấn xây dựng nội dung gồm: các chuẩn quốc tế hiện có trên thế giới và công tác triển khai của TPHCM, chương trình tin học quốc tế ICDL the Digital Student (tin học số dành cho học sinh phổ thông) và chương trình tin học quốc tế MOS, IC3 (tin học văn phòng và tin học máy tính - Internet).

Kinh phí tập huấn được trích từ kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị.

MINH QUÂN

Tin cùng chuyên mục