Tin nóng trong ngày

Bộ Y tế đề nghị hỗ trợ học phí cho sinh viên ngành y, tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế

SGGPO
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị Chính phủ có chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt các ngành, chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở.

NGUYỄN QUỐC - THU HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục