Thị trường

Bộ Xây dựng đề nghị công bố giá thép theo tháng

SGGP
Ngày 13-5, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ ngành liên quan, các địa phương phối hợp thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động giá vật liệu xây dựng (VLXD) đến các hoạt động xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho sở xây dựng công bố giá các loại VLXD trên địa bàn theo định kỳ hàng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết. Tuy nhiên, các địa phương thực hiện việc công bố giá thường chậm, không bám sát diễn biến thị trường. Trước thực trạng giá VLXD, đặc biệt là giá thép đang tăng quá nhanh, ảnh hưởng nặng nề đến các nhà đầu tư, gây khó khăn cho công tác quản lý chi phí xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật, điều chỉnh giá kịp thời. Đối với các loại vật liệu chủ yếu như thép, trong trường hợp có biến động giá lớn phải công bố giá hàng tháng hoặc sớm hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các địa phương đánh giá tác động của dịch Covid-19 và biến động giá một số VLXD chủ yếu, nhất là giá thép đến tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công, các dự án PPP. Bên cạnh đó, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng, Hội Kinh tế xây dựng cần cung cấp các thông tin, kiến nghị của các nhà thầu xây dựng cùng các giải pháp tháo gỡ để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục