Chính trị

Bộ TT-TT tiết kiệm hơn 2.500 tỷ đồng

SGGP
Ngày 1-8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của đoàn giám sát của Quốc hội với Bộ TT-TT về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn, giai đoạn 2016-2021, trong công tác quản lý, bộ đã tiết kiệm được 2.547 tỷ đồng. Bộ TT-TT đã đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh tỷ lệ để lại, tăng thu cho ngân sách nhà nước 1.909 tỷ đồng; nộp bổ sung ngân sách nhà nước từ các nguồn phí được để lại 247 tỷ đồng; thực hiện tiết kiệm chi để phòng chống dịch Covid-19 là 136 tỷ đồng… Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng nêu các tồn tại, hạn chế như: tiến độ giải ngân đầu tư công một số dự án còn chậm, hoặc dự án bị kéo dài thời gian thực hiện. Một số giải pháp thực thi nâng cao hiệu quả sử dụng lại chậm triển khai như đấu giá băng tần thông tin di động có giá trị thương mại cao; đấu giá kho số viễn thông và tên miền internet… 

Tại phiên họp, các thành viên đoàn giám sát nhận định, việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành TT-TT có lúc chưa kịp thời; chưa đồng bộ với các văn bản quản lý chuyên ngành khác. Một số định mức kinh tế - kỹ thuật còn thiếu. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu Bộ TT-TT bổ sung thông tin, số liệu, tài liệu theo ý kiến của đoàn giám sát; nêu rõ những kinh nghiệm, cách làm hay, nhất là liên quan đến kế hoạch chuyển đổi số quốc gia. Theo đồng chí, những vấn đề thực tiễn đã chứng minh là đúng, nhưng còn vướng mắc trong nghị định, thông tư thì Bộ TT-TT cần chủ động sửa ngay mà không cần đợi đến khi kết thúc giám sát. 

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục